לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מצע כתיבה כפול + גומי
 
 
 
 

מצע כתיבה כפול + גומי

 
 
 
 
 
כמות: