לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ניילון מעטפה לחצן
 
 
 
 

ניילון מעטפה לחצן

 
 
 
 
 
כמות: