לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ניילון מעטפה לתיוק לחצן
 
 
 
 

ניילון מעטפה לתיוק לחצן

 
 
 
 
 
כמות: