לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סדרן מכורך א-ת למינציה
 
 
 
 

סדרן מכורך א-ת למינציה

 
 
 
 
 
כמות: