לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סדרן מכורך א-ת קלפה
 
 
 
 

סדרן מכורך א-ת קלפה

 
 
 
 
 
כמות: