לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שוחן ד
 
 
 
 

שוחן ד

 
 
 
 
 
כמות: