לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גליל חישוב 57 (10)
 
 
 
 

גליל חישוב 57 (10)

 
 
 
 
 
כמות: