לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דיימו 1000 לוש 12 מ''מ 7 מטר
 
 
 
 

דיימו 1000 לוש 12 מ"מ 7 מטר

 
 
 
 
 
כמות: