לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכשיר לסגירת קרטונים
 
 
 
 

מכשיר לסגירת קרטונים

 
 
 

מכשיר לסגירת קרטונים 010

 
כמות: