לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכשיר לסגירת שקיות מתכת
 
 
 
 

מכשיר לסגירת שקיות מתכת

 
 
 
 
 
כמות: