לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכשיר לסרט אריזה H-11
 
 
 
 

מכשיר לסרט אריזה H-11

 
 
 
 
 
כמות: