לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שנאי למכונת חישוב
 
 
 
 

שנאי למכונת חישוב

 
 
 
 
 
כמות: