לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חותמת גלופ 20 4 שורות
 
 
 
 

חותמת גלופ 20 4 שורות

 
 
 
 
 
כמות: