לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סל אשפה
 
 
 
 

סל אשפה

 
 
 
 
 
כמות: