לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סוכר לבן 1 ק''ג
 
 
 
 

סוכר לבן 1 ק"ג

 
 
 
 
 
כמות: