לנדוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבצע כסאות
 
 
 
 

מבצע כסאות

 
 
 
 
 
כמות: